Informace o fakturaci

Jsme zde pro Vás již od roku 1996

Informace o fakturaci

Fakturace a zpracování plateb

Pokud není dohodnuto jinak, faktury se vystavují vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce. Splatnost faktury je uvedena na dokladu. Všechny faktury jsou zasílány na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu[1]. V případě neuvedení e-mailové adresy je upozornění na první fakturu zasláno poštou. Následující faktury se již neposílají a jsou dostupné v klientské sekci na stránkách muj.nsys.cz. Návod ke klientské sekci najdete zde.

Faktura vytištěná z klientské sekce splňuje všechny legislativní podmínky.

Možnost úhrady

  1. Převodem z účtu - variabilní symbol VS = číslo faktury (daňového dokladu ) nebo číslo smlouvy
  2. Trvalým příkazem - VS = číslo smlouvy (vaše zákaznické číslo )

Při úhradách bankovním převodem nebo trvalým příkazem je třeba dbát na správné údajů jako je VS, částka a číslo účtu. Pokud bude některý z těchto údajů zadán špatným způsobem, platba nebude správně přiřazena a bude vrácena zpět na účet odesílatele.

Nedojde-li k uhrazení faktury v termínu splatnosti, ať už z důvodu nezaplacení či chybného zadání platebních údajů:

  • zákazník bude nejprve upozorněn 3x e-mailovou zprávou (pokud není sdělena mailová adresa, SMS zprávou)
  • pokud ani po této výzvě nedojde k zaplacení, systém automaticky zablokuje poskytovanou službu. Za odblokování služby je účtován poplatek dle platného ceníku - 300-Kč s DPH.
  • Upozornění na nově vystavenou fakturu, upomínky či jiná sdělení jsou zasílána e-mailovou zprávou, proto také důrazně doporučujeme udržovat Vaše kontaktní údaje aktuální.

Zpracování plateb, obnovení zablokovaných služeb

Do systému jsou načítány výpisy plateb zákazníků každý pracovní den. Načítají se vždy výpisy z předchozího pracovního  dne. To znamená, že pokud má zákazník zablokovanou službu a jeho platba je připsána na účet banky v pondělí, je jeho úhrada automaticky zpracována v systému v úterý, tedy v úterý dojde k obnovení služby.(pokud platba přijde na účet v pátek, dojde k obnovení služby v pondělí)

Pokud má zákazník nezaplacených více období, je již služba ukončena. V tomto případě nedojde k obnovení služby automaticky po načtení výpisu a spárování platby, ale je nutný manuální zásah pracovníka fakturace.

Pro urychlení obnovení služby lze zaslat potvrzení platby s žádostí o odblokování emailem na adresu fakturace@nsys.cz.

Veškerá další ustanovení a podmínky jsou obsaženy ve Všeobecných podmínkách naší firmy, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

 

 

[1] Upozorňujeme, že doručení e-mailu však nemůže být garantováno, ať už z důvodu změny uživatele, přeplnění jeho e-mailové schránky, vyřazení antivirovou nebo antispamovou kontrolou, chybě v e-mailové adrese či z jiného důvodu …

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete rychle zjistit jaký internet Vám můžeme nabídnout ve Vaší lokalitě?

Máte nějaký dotaz k nabízeným službám?

Zanechte nám Vaše telefonní číslo, a my se Vám ozveme.

Tato webová stránka používá pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte.

Více informací